กินปลากระป๋องเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 จริงหรือ?

30 Nov 2021 / 1993
Share
LINE Share

           เนื่องจากมีข่าวว่าสาวโรงงานปลากระป๋องแห่งหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนกังวลไม่กล้ากินปลากระป๋อง กลัวจะติดเชื้อโควิด-19 จะจริงหรือไม่ วันนี้มาติดตามกัน

            ในความเป็นจริงแล้วการผลิตอาหารกระป๋องจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือจีเอ็มพี มีกระบวนการฆ่าเชื้อ โดยการฆ่าเชื้อในอาหารกระป๋องนั้นจะใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งเพียงพอที่จะทำลายเชื้อโรคทุกชนิด รวมถึงเชื้อโควิด-19 ด้วย ดังนั้น ข่าวแชร์ว่ากินปลากระป๋อง
เสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้น จึงไม่เป็นความจริง ผู้บริโภคสามารถกินได้ตามปกติ

เพื่อความมั่นใจควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่ได้รับอนุญาตจาก อย. มีเลขสารบบอาหาร
บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่บวม ไม่เป็นสนิม พร้อมทั้งสังเกตวัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ที่สำคัญควรล้างทำความสะอาดกระป๋องก่อนเปิดกินเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และควรปฏิบัติตามหลัก

DMHTT เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

 

ข้อมูลอ้างอิง : 

กรมอนามัย แนะทำความสะอาด ปลากระป๋อง ก่อนเปิด ปลอดภัย โควิด19 (brighttv.co.th)

กรมอนามัย แนะทำความสะอาด ปลากระป๋อง ก่อนเปิด ปลอดภัย โควิด19 (oryor.com)