ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินดี ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้จริงหรือ

3 Nov 2021 / 37
Share
LINE Share

เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินดี สามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ จะจริงหรือไม่ มาติดตามกัน

          วิตามินดี เป็นวิตามินที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองจากการตากแดดอ่อน ๆ ในตอนเช้า  หรือจากการบริโภคอาหารประเภทปลาทะเล ไข่แดง และนม หรือในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินดีเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูก ฟัน และกล้ามเนื้อ รวมถึงการทำหน้าที่ตามปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบภูมิคุ้มกันหรือสมดุลของน้ำตาลในเลือด อีกทั้งมีงานวิจัยพบว่าผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของโรค จึงเป็นที่มาของการนำวิตามินดีมาทดแทนเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการเสริมวิตามินดีจะช่วยป้องกันหรือช่วยรักษาโรคโควิด-19 ได้โดยเฉพาะ และยังไม่มีหลักฐานการแนะนำให้ใช้วิตามินดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

          ดังนั้นสรุปได้ว่า จากงานวิจัยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินดีไม่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ และไม่สามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลหรืออัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด-19ได้ เพียงแต่นำมาใช้เสริมในผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินดีหรือได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอเท่านั้น จึงไม่ควรหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว

 

ข้อมูลอ้างอิง : 

Vitamin D | COVID-19 Treatment Guidelines (nih.gov)

Can vitamin D protect against the coronavirus disease 2019 (COVID-19)? - Mayo Clinic