ขวดพลาสติกเพท (PET) ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด

21 Mar 2019 / 4510
Share
LINE Share

          จากที่มีข่าวแชร์เกี่ยวกับขวดพลาสติกเพท (PET) หรือ โพลีเอธิลีน เทเรฟทาลเลต ที่นิยมนำมาใช้ใส่น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มต่างๆ นั้น ว่าเป็นขวดที่ใช้ได้ครั้งเดียว และอาจมีสารอะซิทอลดีไฮด์ปนเปื้อนออกมาเป็นอันตรายได้

          ความจริงแล้วขวดพลาสติกเพท (PET) ถูกออกแบบมาให้ใช้เพียงครั้งเดียว ซึ่ง อย. มีการกำหนดคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการแพร่กระจายของภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติกอยู่แล้ว ดังนั้น ปัญหาของการนำขวดมาใช้ซ้ำ ไม่ใช่เรื่องสารเคมีที่ปนออกมา แต่เป็นความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในขวดน้ำมากกว่า ถ้าล้างไม่ดีพอก่อนที่จะบรรจุซ้ำใหม่

          สรุปว่า ขวดพลาสติกเพท (PET) เป็นขวดที่ไม่ควรใช้ซ้ำ ๆ จริง แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องสารเคมี แต่เป็นเรื่องเชื้อโรคที่อาจเกิดการปนเปื้อนมากกว่า