ไม้หนีบหูรักษาโรคไม่ได้

8 Feb 2019 / 650
Share
LINE Share

จากข่าวแชร์ที่ว่าให้นำไม้หนีบผ้ามาหนีบใบหูที่ตำแหน่งต่างๆเพื่อบรรเทาอาการหรือรักษาโรคต่างๆนั้น ไม่เป็นความจริง !!!  โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหู คือ  การได้ยิน และการทรงตัว โดยใบหูนั้นเป็นกระดูกอ่อนที่หุ้มด้วยผิวหนังบางๆอยู่บริเวณหูชั้นนอก มีหน้าที่ดักเสียงและรับเสียงเข้าสู่รูหูเท่านั้น ไม่ได้มีความเชื่อมต่อกับอวัยวะอื่นๆของร่างกาย  ซึ่งการหนีบใบหูอาจทำให้เกิดอันตรายและเกิดแผลได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเกิดแผลได้ง่ายและแผลหายช้า เนื่องจากการหนีบใบหู จะทำให้หลอดเลือดบริเวณใบหูตีบ เลือดไม่สามารถส่งไปเลี้ยงใบหูได้อย่างเพียงพอ ในที่สุดเนื้อเยื่อใบหูนั้นจะขาดเลือด เกิดเป็นแผลและหายช้า เพราะไม่มีกระบวนการสมานแผลเกิดขึ้น อีกทั้งใบหูเป็นกระดูกอ่อน หากมีการหนีบหูไม่ว่าตำแหน่งใดอาจทำให้ใบหูผิดรูปไปจากเดิมได้ง่าย ดังนั้นการใช้ไม้หนีบหูจึงไม่สามารถบรรเทาอาการหรือโรคต่างๆได้ตามที่เป็นข่าว