กัญชารักษามะเร็งได้ เป็นแค่คำบอกเล่า ยังไม่มีบทสรุปทางวิชาการที่ชัดเจน

11 Jan 2017 / 4663
Share
LINE Share

ชัวร์แน่แชร์เลย! ยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนยืนยันว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ 100 เปอร์เซนต์   
        
        เป็นที่ฮือฮาอย่างมากในอินเทอร์เน็ตถึงกระแสที่บอกว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ทำให้หลายคนที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายนี้ เสาะแสวงหากัญชาเพื่อนำมารักษาโรคตามคำบอกเล่า
ในต่างประเทศได้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยมีข้อบ่งใช้ของยา ได้แก่ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาภาวะปวดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และรักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับประเทศไทย “กัญชา” จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
        
        ในปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดให้สามารถนำกัญชาและสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคได้

        อย่างไรก็ตาม พึงระวังไว้ว่ายังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนยืนยันว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ 100 เปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้น รอข้อมูลที่แน่ชัด ก่อนที่จะไปหากันมาใช้ จะดีกว่านะ