น้ำแข็งผสมฟอร์มาลิน ไม่ได้ทำให้น้ำแข็งละลายช้า

24 Nov 2015 / 122
Share
LINE Share

          ร้อน ๆ แบบนี้ได้น้ำเย็นสักแก้วคงจะดีไม่น้อยเลยล่ะ ในช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่มีอากาศร้อน การได้อะไรที่เย็น ๆ มาบรรเทาคงจะทำให้ดียิ่งขึ้น น้ำแข็งจึงจำเป็นสำหรับเครื่องดื่มต่าง ๆ เลยมีการแชร์ต่อ ๆ กันว่า ในน้ำแข็งที่เรารับประทาน มีการผสมสารฟอร์มาลินลงในน้ำแข็งยูนิคเพื่อไม่ให้ละลายเร็ว ทางอย.จึงทดลองร่วมกับนักวิชาการได้ผลปรากฏว่า หากในน้ำแข็งผสมฟอร์มาลินจริง จะมีลักษณะขุ่นทั้งก้อน และมีกลิ่นฉุนโดยที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

            อย. ได้ประสานความร่วมมือกับ อาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการทดลองถึงลักษณะและการละลายของน้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลิน เปรียบเทียบกับน้ำแข็งธรรมดา ผลการทดลองปรากฏว่า การละลาย ช่วงแรกน้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลินจะละลายได้ช้ากว่า แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า น้ำแข็งธรรมดาละลายได้ช้ากว่า ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ฟอร์มาลินไม่มีส่วนช่วยในการทำให้น้ำแข็งละลายช้า และไม่มีการใส่ลงไปในน้ำแข็งอยู่แล้ว

          แต่การจะเลือกซื้อน้ำแข็งมาบริโภคนั้น หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง แนะผู้บริโภคให้ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ฉลากมีเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขทะเบียนในกรอบ ภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งซึ่งต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น มองด้วยตาเปล่าต้องมีความใส สะอาด ปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน คราวนี้วางใจได้ว่าเพียงเลือกซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามวิธีข้างต้นก็ปลอดภัยแล้ว แต่ถ้าหากใครพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน ช่วยกันแจ้งร้องเรียนมาที่อย.เลยนะ รู้ความจริงกันแล้วใช่มั้ยว่าสารฟอร์มาลีนนั้นใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรค หน้าร้อนนี้มาทานน้ำแข็งเย็น ๆ ให้ชื่นใจกันดีกว่า ฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อน แล้วค่อยแชร์ ก็ยังไม่สายนะ

          ส่วนเรื่องการใส่คลอรีนในน้ำบริโภคนั้น ใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเอง ซึ่งคลอรีนนี้ เป็นสารที่ระเหยง่ายและจะถูก กำจัดในกระบวนการปรับคุณภาพน้ำอยู่แล้ว

 

น้ำ

น้ำแข็ง