รู้เท่าทัน...โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

30 Aug 2021 / 1267
Share
LINE Share

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการรักษาดูแลสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น มีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาขายเป็นจำนวนมาก หลายยี่ห้อ มีการโฆษณาต่าง ๆ นานา ทำให้ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ และควรจะเลือกอย่างไรดี วันนี้เรามีคำตอบ มาติดตามกันเลย

สำหรับผู้บริโภค

หลักในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อให้ได้รับความปลอดภัย ได้แก่

1. ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับที่ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์จากอย. หรือไม่ โดยตรวจสอบจาก

https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx

2.ตรวจสอบชื่อ สรรพคุณและผู้ผลิต

3. ให้สังเกต คำ หรือ ข้อความที่โอ้อวดสรรพคุณหรือ ข้อความที่เป็นเท็จ เกินจริง เช่น รักษาหายขาด ขวดเดียวเอาอยู่ ไม่ต้องทนปวดทรมานอีกต่อไป ถือเป็นการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณ ขอให้อย่าหลงเชื่อเพราะ นอกจากจะทำให้รักษาโรคไม่หายขาดแล้วยังสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุอีกด้วย

4. ต้องพึงระวังการรับประทานยาสมุนไพร ร่วมกับยาแผนปัจจุบันบางชนิด เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ (Drug interaction) เช่น แปะก๊วย (Ginkgo biloba Linn) และ กระเทียม (Allium sativum Linn) เมื่อรับประทานร่วมกับยาวาร์ฟาริน (Warfarin) มีโอกาสเลือดออกไหลไม่หยุด

5. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน อย 1556

สำหรับผู้ประกอบการ

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อประกอบกิจการในการดำเนินธุรกิจ และโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ

1. การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ ต้องได้รับอนุญาตโฆษณาจากอย. ก่อน จึงจะทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้

2. ถ้าหากมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา รวมถึงโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ เป็นเท็จ เกินจริง ถือเป็นการกระทำผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. หากมีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มโฆษณา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร โทร. 02-590-7461 และอ่านประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้จากhttps://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/Document/law/announce/announce-01-07-64.PDF