ข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง รุ่นการผลิต 220511056H

18 Oct 2022 / 1507
Share
LINE Share

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง นำเข้าโดย บริษัท ว.ประกายพร ซีฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง” ผลิตโดย NINGDE ZHENGYANG FOODS CO., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นการผลิต 220511056H วันผลิต 12/05/2022    วันหมดอายุ 11/05/2024 น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัมต่อถุง ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ              จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแคดเมียม    2.43 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่าย       เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร         พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด   

ข้อแนะนำ

ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง” ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

=================================

วันที่เผยแพร่ข่าว 18 ตุลาคม 2565  ข่าวแจก 8 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566